Företagspolicy

(Uppfyller kraven i ISO 9001, ISO 14001 och AFS 2001:1)

 

Fredrikssons Åkeri vill vara det mest attraktiva företaget inom områdena distribution, entreprenad och transport i Sverige. De tjänster vi utför ska skapa mervärden för våra kunder, leverantörer och oss själva, och på det sättet bidra till en hållbar samhällsutveckling. En god ekonomisk lönsamhet är en förutsättning för att alla ska lyckas.

Jordnära

- Vi vill arbeta nära våra kunder. Innan vi åtar oss ett uppdrag ska vi veta att vi har tillgång till de resurser som krävs för att göra ett gott arbete. Vi ska vara kända för ett jordnära arbetssätt med korta beslutsvägar och vara lyhörda för kundernas intressen.

Utvecklande

- Vi ska vara nyskapande, flexibla och ständigt förbättra oss. Vi ska ta vara på våra medarbetares kompetens och erbjuda goda möjligheter till utveckling, utbildning, befordran och friskvård. Vi vill att våra medarbetare ska vara engagerade och delaktiga i verksamheten samt ska de medverka till vår egen positiva utveckling. På Fredrikssons Åkeri  ska det finnas möjlighet att påverka sin arbetssituation.

Personliga

- Vi ska vara det personliga företaget. Genom en ärlig och förtroendefull dialog med våra kunder och leverantörer ska vi skapa och bibehålla långvariga och goda relationer. Vi ska verka för att våra arbetsuppgifter ska kunna förenas med familj såväl som fritidsintressen. Vi vill att bra kommunikation, god stämning och respekt för individen ska vara självklarheter på Fredrikssons Åkeri.

Pålitliga

- Våra kunder ska känna sig trygga när de anlitar Fredrikssons Åkeri. Detta innebär emellertid att vi alltid ska uppträda med god affärsetik, kompetens, yrkesskicklighet såväl som trygg rutin. Vi ska hålla en god planering, ta rätt beslut från början, vara välplanerade och på så sätt eliminera risker och därmed hålla eventuella utlovade tider. Vi ska uppfylla lagar och krav, välja bästa möjliga teknik, prioritera förnyelsebara resurser och undvika miljöförstörande ämnen. Det är alla inom Fredrikssons Åkeri som genom engagemang skapar den drivkraft som behövs för vår egen framgång.